Hakkımızda

  HAKKIMIZDA


           Şanlı geçmişe sahip olan Türk Milletine yapılan fiili saldırılarda yapamadıklarını Türk ailesini ve dini inançlarımızı yıpratarak elde etmeye çalışan dış düşmanlar ve içimizdeki onların maşaları emellerine kavuşmuş durumdadır. Bu çalışmada Türk toplumunda tarihi süreç içerisinde aile kurumuna verilen önem, ailenin toplumsal yapıdaki fonksiyonları dikkate alınarak incelenmiştir. Türklerde, Osmanlıda, Cumhuriyet döneminde aile kavramı ele alınmaya çalışılmıştır. Toplumların değişiminde etkili olan temel kurum ailede son zamanlarda aşırı derecede değişim yaşanmaktadır. Aile toplumdaki etkisini yitirerek zayıf duruma düşürülmüş ve aile içi terör diyebileceğimiz üzücü olaylarla karşılaşmaktayız. Geçmişimizden aldığımız güçle Türk ailesini nasıl kurtarabileceğimiz konusunda bir nebze faydamız olacaksa ne mutlu.


  Email  :  afsar391@hotmail.com
  Gsm    :  0544 787 48 80
  Hava Durumu
  GÜLBAHÇE ANAOKULU

  GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE SAĞLAM 

  TEMELLER ÜZERİNDE İNŞAA EDELİM